Facts | Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Iedereen heeft recht op vrije dagen, dat is algemeen bekend. Toch heeft die ene collega plotsklaps meer vrije dagen dan jij en vraag je je af hoe dit mogelijk is. Op hoeveel vrije dagen heb je eigenlijk recht, hoe lang zijn deze dagen geldig en hoe zit het met adv-dagen?

Het is vakantietijd! En vakantiedagen die doorbetaald worden door de werkgever horen daar uiteraard bij. Per jaar heb je recht op 20 vakantiedagen (vier werkweken), op basis van een 40-urige werkweek. Werk je parttime? Dan heb je recht op 128 vakantie-uren (vier maal 32 uur). Deze vakantiedagen bouw je op gedurende het jaar dat je aan het werk bent; ben je dus in juli bij je huidige werkgever begonnen, dan heb je recht op de helft van die uren.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Soms heb je recht op meer vakantiedagen, omdat dit bijvoorbeeld is opgenomen in je contract of cao. Zo heb ik recht op 25 vakantiedagen per jaar, op basis van mijn 40-urige werkweek. Deze vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Het bepalen van het aantal vakantiedagen is afhankelijk van de werkgever, maar kan bijvoorbeeld ook liggen aan het aantal dienstjaren.

Maar hoe zit het dan met adv-dagen? Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Dat wil zeggen dat door uren van werknemers te korten, meer arbeidsplaatsen ontstaan. Stel, je werkte eerste 40 en nu 38 uur per week. In de praktijk werk je nog steeds 40 uur per week, waardoor je twee uur adv per week opbouwt. Adv kan je, in tegenstelling tot vakantiedagen, niet opsparen. De adv-dagen die je aan het einde van het jaar niet hebt opgenomen, komen gewoon te vervallen.

Verplicht opnemen
Vakantiedagen hebben ook niet een eeuwige houdbaarheidsdatum. Sinds 1 januari 2012 zijn werknemers verplicht hun overgebleven vakantiedagen op te nemen binnen een half jaar. De vakantiedagen die je hebt opgebouwd in 2012 vervallen dus op 1 juli 2013. Deze termijn is door de overheid ingesteld omdat het uitstellen van een vakantie nadelige gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers kan hebben.

Uitzonderingen op de regel? Die zijn er zeker. Als je niet in staat bent geweest om vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of re-integratie, dan geldt in de meeste gevallen nog de verjaringstermijn van vijf jaar. Daarnaast geldt de nieuwe vervaltermijn niet voor bovenwettelijke vakantiedagen (de vakantiedagen bovenop het wettelijke aantal vakantiedagen). Daarnaast wordt de nieuwe regeling ook in veel gevallen omzeild door de werkgever zelf, meldt De Telegraaf vandaag. De verjaringstermijn van vijf jaar wordt in de arbeidsovereenkomst en cao nog veelvuldig gehanteerd. 

 

Reageren